File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Mercedes ML550 2012

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Cụm nhựa bóng Taplo
  • 4 điểm bóng Tapli cửa
  • 4 hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: