File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Mercedes G63

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Cụm màn hình thông tin dài
  • Cụm viền bóng dưới màn hình
  • Cụm yên ngựa
  • Điểm chỉnh ghế và điểm bóng 4 tapli cửa
  • Bộ hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: