File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Mercedes E180 2021-2023

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình thông tin dài
  • Cụm vô lăng và phím bấm
  • Cụm yên ngựa và các phím bấm
  • 4 hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: