File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Audi Q6 2022 – 2023

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình giải trí
  • Cụm bóng viền Taplo
  • Cụm viền màn điều hòa
  • Cụm vô lăng
  • Cụm bóng viền Tapli
  • Cụm hộp số
  • Cụm nhựa bóng điều hòa hàng 2
  • Hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: