File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Mercedes C200 Avantgarde 2022 – 2023

Bộ file thiết kế gồm các chi tiết:

  • Bộ 4 cửa gió điều hòa
  • Màn hình công tơ
  • Cụm điều khiển đèn trần
  • Cụm Táp lô
  • Màn hình giải trí
  • Cụm phím điều khiển trên vô lăng
  • Khu vực dưới cửa gió điều hòa vị trí màn công tơ
  • Khu vực học để đồ
  • 4 vị trí lên xuống kính và chỉnh ghế
Danh mục: