File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Mercedes C250 Exclusive 2015-2018

Liên hệ báo giá

Bộ file thiết kế bao gồm các chi tiết:

  • Màn hình giải trí
  • Cụm yên ngựa và tay chuột
  • 4 điểm tỳ tay điều khiển ghế ở 4 cánh cửa
  • 4 hốc tay nắm mở cửa ngoài xe
Danh mục: