File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Dongfeng T5 Evo

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Cụm  màn hình thông tin dài
  • Cụm hộp số
  • 4 điểm bấm lên xuống kính
Danh mục: