File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Cadilac Escalade 2022-2023

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình giải trí
  • Cụm viền bóng quanh màn hình
  • Cụm viền bóng Taplo
  • Cụm hộp số
  • Cụm viền bóng Tapli + 4 điểm lên kính
  • Màn hình giải trí hàng ghế sau
Danh mục: