File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Hongqi H9

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ
  • Màn hình giải trí
  • Cụm bóng viền Taplo
  • Cụm điều hòa và khu vực hộp số
  • Vai ghế trước
  • Cụm điều hòa hàng ghế sau
  • Cụm điều khiển hàng ghế sau
  • Cụm bóng viền Tapli cửa
Danh mục: