File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Bentley Continental GT 2020-2023

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ
  • Cụm bóng viền màn công tơ
  • Màn hình giải trí (3 mẫu)
  • Cụm bóng Taplo
  • Cụm hộp số
  • Điểm bóng Tapli cửa
  • Các phím bấm
Danh mục: