File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Kia Sportage 2022

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình thông tin dài
  • Cụm điều khiển điều hòa
  • Cụm phím bấm điều khiển đèn pha
  • Cụm phím vô lăng
  • Mặt bóng hộc để đồ trước
  • Cụm cần số
  • Điểm bóng nhỏ vị trí mở cửa 4 cánh
  • 4 điểm tỳ tay lên xuống kính 4 cánh cửa
  • 4 hộc mở cửa ngoài xe
  • 4 vị trí tay nắm mở cửa ngoài xe
Danh mục: