File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Kia K3 2022-2023

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ
  • Màn hình giải trí
  • Cụm hiển thị điều hòa
  • Cụm hộp số
  • 4 điểm lên xuống kính
  • 4 điểm bóng 4 tapli cửa
  • 4 vị trí hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: