File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô cho Toyota Inova 2017-2020 AT

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ
  • Màn hình giải trí
  • Cụm cần số
  • 4 điểm lên xuống kính trong xe
  • 4 điểm hốc cửa mở ngoài xe
Danh mục: