File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Toyota Landcuise LC200 – LC300

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ
  • màn hình giải trí
  • Màn hình tông tin
  • Cụm bóng viền màn và viền điều hòa
  • Điểm lên xuống kính trong xe
  • Hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: