File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô cho Ford Raptor 2018-2022

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình giải trí
  • Màn hình công tơ
  • Viền màn hình giải trí
  • Viền Taplo
  • 2 điểm mở cửa trong xe 2 cửa trước
  • 4 điểm hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: