File thiết kế Corel chuyên dán Ngoại thất xe ô tô Ford Territory 2022

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Trụ cửa 2 bên
  • Nắp bình xăng
  • Bộ hõm cửa ngoài xe
  • Gương chiếu hậu
Danh mục: