File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Subaru Forestor 2019-2023

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ
  • Màn hình thông tin
  • Màn hình giải trí
  • Cụm điều khiển điều hòa
  • Cụm hộp số
  • 4 hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: