File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Mitsubishi Outlander 2020-2022

Liên hệ báo giá

Bộ file thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình Tablo
  • Cụm nhựa bóng quanh màn Tablo
  • Màn hình giải trí
  • Cụm nhựa bóng quanh màn giải trí
  • Cụm hộc để đồ trước và khu vực cần số
  • 4 điểm lên xuống kính 4 cánh cửa
  • 2 điểm bóng trên 2 cánh cửa trước
Danh mục: