File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô MG HS

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ
  • Màn hình giải trí
  • Màn điều hòa
  • 4 điểm lên xuống kính
  • 4 điểm hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: