File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Mazda 3 2020 – 2022

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ
  • Màn hình giải trí
  • Cụm khu vực cần số
  • Bộ 4 điểm lên xuống kính trong xe
  • Bộ trụ cửa ngoài xe
  • Bộ 4 điểm hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: