File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Hyundai Accent 2019 – 2021

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ
  • Màn hình giải trí
  • Khu vực cụm cần số
  • 4 điểm lên xuống kính trong xe
Danh mục: