File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Honda Civic 2022 – Bản E-G-RS

Bộ file thiết kế gồm các chi tiết:

  • Màn hình công tơ mét
  • Màn hình giải trí ( Có đủ cả 3 bản: E, G, RS)
  • Khu vực cửa gió điều hòa bên lái
  • Cả cụm dài khu vực điều hòa từ giữa sang bên phụ
  • Khu vực phím điều khiển điều hòa
  • Điểm báo số cạnh cần số
  • 4 điểm lên xuống kính 4 cửa
  • 4 vị trí hõm cửa bên ngoài xe
  • 4 vị trí tay nắm cửa ngoài xe
Danh mục: