File thiết kế Corel chuyên dán nội thất xe ô tô Baic Bejing U5

Liên hệ báo giá

File thiết kế gồm các chi tiết:

  • Cụm hộp số
  • Điểm tỳ tay lên xuống kính
  • Điểm bóng 4 Tapli cửa
  • Hộc mở cửa ngoài xe
Danh mục: